Yrd. Doç. Dr. SERKAN KAYA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. SERKAN KAYA

T: (0282) 250 5891

M serkankaya@nku.edu.tr

W serkankaya.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Göğüs Cerrahisi
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2006-2011
Tez: Videotorakoskopik anatomik akciğer rezeksiyonu uygulanan ilk 104 vakanın erken dönem sonuçları ve öğrenme eğrisi (2011)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2013-
Arş. Gör. Dr. İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ĞÖĞÜS CERRAHİSİ AD
2006-
Arş. Gör. Dr. İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ AD
2004-
Dr. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2001-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Toker A. ., E. S. ., T. S. ., K. S., Video-Assisted Thoracoscopic Resection for Destroyed Lung, ANNALS OF THORACIC SURGERY, vol. 94, pp. 632-634, 2012.
Özgün Makale SSCI
2. Toker A. ., T. E. ., T. S. ., K. S., Transcaval invasion of right atrium by thymoma: resection via transientcava-pulmonary shunt, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, vol. 41, pp. 1175-1177, 2012.
Özgün Makale SSCI
3. Sivrikoz E., O. N., K. B., E. Y., K. S., Y. D., F. P., K. Y., Neuroendocrine tumors presenting with thyroid gland metastasis: a case series, Journal of Medical Case Reports, vol. 6, pp. 73, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
4. Toker A., T. S., Z. S., K. S., E. S., O. B., Y. D., Alternative paratracheal lymph node dissection in left-sided hilar lung cancer patients: comparing the number of lymph nodes dissected to the number of lymph nodes dissected in right-sided mediastinal dissections, European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, vol. 39, pp. 974-980, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. Toker A. ., T. S. ., O. Y. ., K. S., Partial resection of the aorta and patch plasty with a simple clampingtechnique in a lung cancer patient, INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, vol. 12, pp. 827-828, 2011.
Özgün Makale SSCI
6. Msutafa E., S. K., A. T., Anastomotic Stenotic Complications After Tracheal Resections., JOURNAL OF BRONCHOLOGY & INTERVENTIONAL PULMONOLOGY, vol. 17, pp. 142-145, 2010.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
7. Toker A. ., K. S., VATS Lobectomy for lung cancer, TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC ANDCARDIOVASCULAR SURGERY, vol. 17, pp. 139-143, 2009.
Özgün Makale SSCI
8. Gun F. ., T. A. ., K. S. ., T. S. a. S. ., C. A. ., S. T. ., Y. D., Cervical mediastinoscopy for paratracheal masses in pediatric patients, PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, vol. 25, pp. 393-397, 2008.
Özgün Makale SSCI
9. Toker A. ., T. S. ., Z. S. ., K. S. a. S., Learning curve in videothoracoscopic thymectomy: how many operations andin which situations?, EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, vol. 34, pp. 155-158, 2008.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYA S., PUR ÖZYİĞİT S. L., ERELEL M., TOKER S. A., Expectorarion of a tumor tissue: metastatic endobronchial leiomyosarcoma treated with endoscopy, Current Thoracic Surgery, cilt 1, ss. 32-34, 2016.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. Metin B. ., T. H. ., K. S., Removal of mediastinal foreign body (steel shot) using mediastinoscopy:case report, ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA &EMERGENCY SURGERY, cilt 19, ss. 581-584, 2013.
Özgün Makale SSCI
3. Bayram M., M. S., İ. Ö. Ö., S. K., Ağrı Devlet Hastanesinde Tedavi Edilen Özofagus Yabancı Cisimleri, Selçuk Tıp Dergisi, cilt 29, ss. 20-23, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. Murat S., B. M., S. K., H. T., Toraks Travmalı 195 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi, Bozok Tıp Dergisi, ss. 9-14, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. Bayram M., S. K., H. T., F. S., M. S., Y. K. Y., Bilateral Torakotomi ve İntratorasik Resusitasyon Uygulanan Travma Olgusu, Bozok Tıp Dergisi, ss. 51-54, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. Alper T., S. K., B. Ö., Video Yardımlı Torakoskopik Lobektomi, Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Dergisi, cilt 2, ss. 51-57, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Serkan K., A. T., Mastery of Surgery, Bölüm: Torasik Travma, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Fischer Joseph E., 2006.
Kitap Tercümesi Erişim Linki
2. Serkan K., A. T., Mastery of Surgery, Bölüm: Torasik İnsizyonlar, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Özmen M Mahir, Erbil Yeşim, Dilektaşlı Evren, 2006.
Kitap Tercümesi
3. Serkan K., A. T., Mastery of Surgery, Bölüm: Pulmoner Rezeksiyon, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Josef E. Fischer, 2006.
Kitap Tercümesi Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Suat E., S. K., K. A., B. Ö., E. K., A. T., Anatomical Segmentectomy With VATS and Robotics. Does It Matter?, European Conference on General Thoracic Surgery (26.05.2013-29.06.2010).
Poster
2. Alper T., S. K., S. Z., S. T., Ş. D., Anatomical Videothoracoscopic Lung Resections and Factors Contributing to the Lenght of Postoperative Hospital Stay, International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (16.06.2010-19.06.2010).
Poster
3. Alper T., S. T., S. Z., S. K., S. E., D. Y., Alternative paratracheal lymph node dissection in left-sided hilar lung cancer patients: comparing the number of lymph nodes dissected to the number of lymph nodes dissected in right-sided mediastinal dissections., European Conference on General Thoracic Surgery (30.05.2010-02.06.2010).
Tam metin bildiri
4. S M. K., S. V., G. S., O. A., S. K., A. K., E. S. H., A. U., V. A., K. G., A Rare Case of Lung Cancer Invading The Chest Wall, 8th Congress of The European Federation of Internal Medicine (27.05.2009-30.05.2009).
Özet bildiri
5. Alper T., S. K., Y. S., S. T., Ş. D., Tracheal Resections: Analyzes of Complications and Interventions, World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (30.04.2008-03.05.2008).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYA S., KARA P. S., Solunum Sıkıntılı Hastada Chiliaditi Sendromu ve Romatoid Artrit Birlikteliği, TÜSAD 38. ULUSAL KONGRESİ (15.10.2016-19.10.2016).
Poster
2. KAYA S., Travmatik Hemotoraks / Pnömotoraks, Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Mesleki Gelişim Kursu (18.05.2013-18.05.2013).
Davetli konuşmacı
3. Bayram M., M. S., İ. Ö. Ö., S. K., Ağrı Devlet Hastanesi´nde Tedavi Edilen Özefagus Yabancı Cisimleri, Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (25.04.2013-28.04.2013).
Poster
4. Bayram M., M. S., S. K., H. T., Toraks Travması Deneyimimiz: 195 Olgunun Değerlendirilmesi, Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (25.04.2013-28.04.2013).
Poster
5. Serkan K., S. E., A. T., Videotorakoskopik İnvazif Timoma, Akciğer ve Perikard Rezeksiyonu ile Perikard Rekonstrüksiyonu, Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi (10.05.2012-13.05.2012).
Tam metin bildiri
6. Serkan K., B. M., F. S., B. A. A., Erişkinlerde Kistik Higroma, Türk Toraks Derneği Kongresi (11.04.2012-15.04.2012).
Poster
7. Bayram M., S. K., F. S., Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan Olgu, Türk Toraks Derneği Kongresi (11.04.2012-15.04.2012).
Poster
8. Bayram M., S. K., İ. Ö. Ö., Göğüs Duvarında Migrasyon Gösteren Yabancı Cisim: Olgu Sunumu, Türk Toraks Derneği Kongresi (11.04.2012-15.04.2012).
Poster
9. Alper T., S. K., S. E., S. T., Ş. D., Videotorakoskopik Anatomik Akciğer Rezeksiyonları: 121 Hastada Sonuçlar, Türk Toraks Derneği Kongresi (11.04.2012-15.04.2012).
Tam metin bildiri
10. KAYA S., Medikal Torakoskopi / VATS Teknikler, Türk Toraks Derneği Eğitim Semineri (20.11.2011-20.11.2011).
Davetli konuşmacı
11. Alper T., S. K., VATS Pnömonektomi, Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (28.04.2011-30.04.2011).
Tam metin bildiri
12. Alper T., S. K., S. T., VATS Segmentektomi, Türk Toraks Derneği Kongresi (13.04.2011-16.04.2011).
Tam metin bildiri
13. Alper T., S. T., S. K., B. Ö., Ş. D., Videotorakoskopik Anatomik Rezeksiyonlar, Türk Toraks Derneği Kongresi (08.04.2009-12.04.2009).
Tam metin bildiri
14. Mustafa E., L. P. Ö., A. T., S. K., Nadir Bir Trakeal Polip Nedeni ile Metastatik Meiyomyosarkom ve Rigid Bronkoskopi ile Eksizyonu, Türk Toraks Derneği Kongresi (23.04.2008-27.04.2008).
Poster
15. Serhan T., A. T., S. K., F. G., M. S., Ş. D., A. Ç., D. Y., Paratrakeal Kitlesi Olan Pediatrik Hastalarda Servikal Mediastinoskopi Uygulamalarımız, Türk Toraks Derneği Kongresi (23.04.2008-27.04.2008).
Tam metin bildiri Erişim Linki
16. Serhan T., A. T., M. S., S. K., S. Z., Z. S., M. Ş., Ş. D., G. K., Primer Akciğer Kanser Cerrahisinde Operatif Mortalite, Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (17.05.2007-20.05.2007).
Tam metin bildiri
17. Alper T., S. T., S. K., Y. S., Ş. D., G. K., Trakea Rezeksiyonu ve Uçuca Anastomoz 30 Olguda Sonuçlar, Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi (17.05.2007-20.05.2007).
Tam metin bildiri
18. Alper T., S. K., S. T., Y. S., M. E., Ş. D., G. K., Subglottik ve Trakeal Obstrüksiyonlarda Trakeostomi Dışı Girişimler: Son 5 Yılda Ne Yaptık?, Türk Toraks Derneği Kongresi (25.04.2007-29.04.2007).
Tam metin bildiri
Ödüller
1. Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Bildiri Ödülü. Türk Toraks Derneği Ulusal Kongresi, 2012.
Sanatsal Faaliyetler
1. NKÜ Bahar Şenlikleri - Konser, Yer:NKÜ Spor Kompleksi, Düzenleyenler:Serkan Kaya, Erşan Kumru, Nuri Altan Ozan, Ediz Ocak, Tayfun İnce, 11.05.2016-11.05.2016.
Karma
2. NKÜ Ulusal Tp Öğrenci Kongresi - Gala Konseri, Yer:Şeker Kamp - Tekirdağ, Düzenleyenler:Serkan Kaya, Erşan Kumru, Nuri Altan Ozan, Ediz Ocak, Tayfun İnce, 24.04.2016-24.04.2016.
Karma
3. Doctor James Band Konseri, Yer:Türk Toraks Derneği Kongresi, Düzenleyenler:Serkan Kaya, Aydın Kant, Erşan Kumru, Nuri Altan Ozan, Ediz Ocak, Tayfun İnce, 06.04.2016-06.04.2016.
Karma
4. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Kanseri Toplantısı, Düzenleyenler:Serkan Kaya, 09.10.2015-09.10.2015.
5. Hobi & Meslek Tanıtım Günlerinde Müzik Dinletisi, Yer:Mektebim Koleji, Düzenleyenler:Serkan Kaya, 19.03.2015-19.03.2015.
6. Kord Vokal Konseri, Yer:Garaj İstanbul, Düzenleyenler:Kord Vokal, 19.09.2014-19.09.2014.
7. NKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyeti - Kord Vokal Konseri, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Piramid Salon, Düzenleyenler:Kord Vokal, 20.06.2014-20.06.2014.
8. Kord Vokal Konseri, Yer:Garaj İstanbul, Düzenleyenler:Kord Vokal, 24.05.2014-24.05.2014.
9. Kord Vokal Konseri, Yer:Garaj İstanbul, Düzenleyenler:Kord Vokal, 06.03.2014-06.03.2014.
10. Kord Vokal Konseri, Yer:Garaj İstanbul, Düzenleyenler:Kord Vokal, 30.11.2013-30.11.2013.
11. Kord Vokal Konseri, Yer:Florance Nightingale Hastanesi, Düzenleyenler:Kord Vokal, 28.10.2013-28.10.2013.
12. Kord Vokal Konseri, Yer:Jolly Joker, Düzenleyenler:Kord Vokal, 11.09.2013-11.09.2013.
13. Kord Vokal Konseri, Yer:Garaj İstanbul, Düzenleyenler:Kord Vokal, 05.07.2013-05.07.2013.
14. Konrd Vokal Konseri, Yer:Medipol Üniversitesi Bahar Şenlikleri, Düzenleyenler:Kord Vokal, 08.05.2013-08.05.2013.
15. Kord Vokal Konseri, Yer:Florance Nightingale Hastanesi, Düzenleyenler:Kord Vokal, 07.05.2013-07.05.2013.
16. Liv Hospital Tıp Bayramı Kutlamaları, Yer:TED Spor Klübü - İstanbul, Düzenleyenler:Kord Vokal, 14.03.2013-13.03.2013.
Üyelikler
ESTS (European Society of Thoracic Surgeons), Üye.
CTSNET (The Cardiothoracic Surgery Network), Üye.
TTB (Türk Tabipleri Birliği), Üye.
TTD (Türk Toraks Derneği), Üye.
TGCD (Türk Göğüs Cerrahisi Derneği), Üye.
Katıldığı Kurslar
AOSpine Advanced Level Live Tissue Training Course, Complications Management, Yer:İstanbul, 07.04.2017-08.04.2017.
Aldığı Sertifikalar
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Yer:T.C. Namık Kemal Üniversitesi, 23.11.2015-02.12.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Türk Toraks Derneği Kongresi, Yer:Sueno Deluxe Hotel, 05.04.2017-06.04.2017.
TTD Kongresi Açılış Gecesi Konseri, Yer:Sueno Deluxe Hotel, Düzenleyenler:Doctor James Band, 05.04.2017-05.04.2017.
TTD Kongresi Açılış Gecesi Konseri, Yer:Sueno Deluxe Hotel, Düzenleyenler:Doctor James Band, 06.04.2016-10.04.2016.
Türk Toraks Derneği Kongresi, Yer:Sueno Deluxe Hotel, 06.04.2016-10.04.2016.
Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Yer:Susesi Hotel, 23.04.2015-26.04.2015.
Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Yer:Mardan Palace Kongre Merkezi, 10.05.2012-13.05.2012.
Türk Toraks Derneği Kongresi, Yer:Starlight Kongre Merkezi, 11.04.2012-15.04.2012.
Türk Toraks Derneği Kongresi, Yer:Starlight Kongre Merkezi, 13.04.2011-17.04.2011.
Torasik Onkoloji Konsensus Toplantısı, Yer:Ottoman Palace, Düzenleyenler:Akciğer Kanserleri Derneği, 18.06.2009-21.06.2009.
Türk Toraks Derneği Kongresi, Yer:Sungate Port Royal Hotel, 08.04.2009-12.04.2009.
18th WSCTS World Congress, 30.04.2008-03.05.2008.
Türk Toraks Derneği KOngresi, Yer:Sungate Port Royal Hotel, 25.04.2007-29.04.2007.
General Thoracic Surgery Course, Yer:Kervansaray Termal Hotel, Düzenleyenler:ESTS, 15.06.2006-17.06.2006.